Hi! Ik ben Anouk en momenteel doe ik een 4-jarig promotieonderzoek in het UMCG in Groningen bij de afdeling Gastroenterologie en Hepatologie, sectie maag, darm en lever (MDL). Bij deze afdeling doen ze voornamelijk onderzoek naar de mechanismen van de cel die betrokken zijn bij lever- en darmziekten. Het onderzoek heeft een focus op de kliniek, maar ook de fundamentele aspecten van celbiologisch en moleculair onderzoek komen naar voren. De gebruikte technieken in dit laboratorium zijn celkweek, Real-Time PCR, immunohistochemie, immunofluorescentie, Western blotting en Confocal Laser Scanning Microscopie (CLSM) en er zijn faciliteiten voor meer gespecialiseerde technieken.

De sectie MDL bestaat momenteel uit 2 hoogleraren die de dagelijkse (bege)leiding op zich nemen, 1 gastroenteroloog, die naast zijn klinische verantwoordelijkheden ook bij de research betrokken is, 1 post-doc, 4 AIOís en 4 analisten en 3 studenten. Het is een kleine hechte groep met veel onderlinge interactie. Op de site kun je nog meer informatie vinden met betrekking tot deze vakgroep. http://www.rug.nl/umcg/faculteit/disciplinegroepen/internegeneeskunde/maagdarmenlever/index

Even iets over mijzelf. Ik ben na mijn Havo begonnen met het MLO in Hengelo, keuzerichting medische microbiologie, daarna versneld doorgestroomd naar het HLO, keuzerichting biochemie. Tijdens deze studie ben ik voor mijn afstudeerstage in Groningen terecht gekomen, bij de medische oncologie. Daarna ben ik in Groningen blijven plakken en ben ik begonnen met mijn master moleculaire biologie aan de universiteit van Groningen, waar ik twee stages heb gedaan van elk 8 maanden, 1 in Groningen zelf en 1 in Boston US, ik kan je vertellen een hele leuke ervaring! In februari 2009 ben ik begonnen als AIO in het UMCG.

Mijn onderzoek houdt zich bezig met darmziekten (Inflammatory Bowel Disease, IBD). Er zijn twee vormen van IBD, ulceratieve colitis (UC) en de ziekte van Crohn (CD). In beide ziekten is de dunne darm en /of de dikke darm ontstoken. Ik focus mij voornamelijk op de ziekte van Crohn. 

In de laatste jaren is de incidentie van deze ziekte erg gestegen en de behandelingsopties zijn limiterend. Recente studies tonen aan dat de balans tussen de commensale darmbacteriŽn en de aangeboren en verworven immuunrespons een belangrijke rol speelt in de initiatie en pathogenese van IBD. Hoewel deze twee factoren (aanwezigheid van microbiŽle populaties in de darm en de kwaliteit van het immuunsysteem) een rol lijken te spelen in de ontwikkeling van IBD, zijn er ook andere factoren die van belang blijken te zijn, alsmede milieufactoren en genetische factoren.

Met behulp van genome-wide association studies (GWAS) wordt het genoom van een groep gezonde personen en een groep personen met de ziekte van Crohn gescand op single nucleotide polymorphismen (SNP) om de genetische variatie te bepalen. Als deze SNPs frequent voorkomen in de groep personen met CD, betekent dit dat de SNP geassocieerd is met de ziekte. Op deze manier zijn er Ďsusceptibilityí genen geÔdentificeerd die verantwoordelijk zijn voor een verhoogde gevoeligheid voor CD.

Twee belangrijke geÔdentificeerde genen hiervan zijn Atg16L1 (autophagy-related 16 like 1) en IRGM (immunity-related GTPase family M), waarvan beide eiwitten betrokken zijn bij de autofagie pathway. Autofagie is een proces waarbij cytosolische componenten van de cel worden gedegradeerd voor energie om te overleven. Aangezien autofagie een onderdeel is van het proces fagocytose, waarbij invasieve pathogenen worden geŽlimineerd en een belangrijk onderdeel van de aangeboren immuniteit is, kan het zijn dat de SNPs die gevonden zijn in deze twee genen zouden kunnen bijdragen aan een significant verschil in activiteit in autophagie in personen met CD en gezonde personen en op die manier bijdragen aan de pathogenese van CD.

Samengevat, autofagie is geÔdentificeerd als een belangrijk proces in de pathogenese van IBD en het is nu van belang de twee CD-geassocieerde genen, Atg16L1 en IRGM functioneel te karakteriseren en zodoende meer inzicht te verkrijgen in het autofagie proces en zodoende dit proces te manipuleren zodat het kan leiden tot effectieve behandeling in CD.

Wil je graag meer weten over mijn onderzoek, aarzel dan niet om mij te mailen! Zo nodig kan ik ervoor zorgen dat je een dag(en) meeloopt om een beter inzicht te krijgen in het onderzoek, de mensen, het lab en de organisatie. Ook kan ik je voorstellen aan collegaís van mijn vakgroep of collegaís van andere vakgroepen in het UMCG of in Groningen voor informatie over andere onderzoeksonderwerpen. Verder staat op de site van het UMCG de disciplinegroepen met             een beschrijving van hun researchonderwerpen en is misschien de moeit waard om eens te kijken. (http://www.rug.nl/umcg/faculteit/disciplinegroepen/index).

Groeten,

Anouk

(A.Regeling@med.umcg.nl)