Lesplan computerlessen Biochemie

Studietaak 1: Aminozuren en primaire structuur
Studietaak 2: Secundaire, tertiaire en quaternaire structuur
Studietaak 3: Post-translationele modificaties
Studietaak 4: Handige computer-tools

Week 1.2 : Introductie studietaak 1
Week 1.3 : Geen les!
Week 1.4 : Aminozurentoets (1e lesuur); introductie studietaak 2 (2e lesuur)
Week 1.5 : Studietaak 2
Week 1.6 :Studietaak 2 (1e lesuur); studietaak 3 (2e lesuur)
Week 1.7 : Studietaak 3
Herfstvsakantie :)
Week 1.8 : Studietaak 4*) (VERPLICHTE AANWEZIGHEID)

*): Studietaak 4 komt hiernaast bijna elke computerles aan de orde.