MOORD OP HET VLIEGVELD

In dit laatste onderdeel van studietaak 4 maken we opnieuw (met toestemming) gebruik van materiaal dat is ontwikkeld bij het CMBI. Dit keer maken we gebruik van een bio-informatica-project dat ontwikkeld is voor gebruik in 5 en 6VWO-klassen. Dit project heet ´Speur surfend in je genen´. Jullie zullen een deel van dit project in deze computerles uitvoeren. Wat we niet af krijgen, kun je thuis afmaken.

Je gaat hiervoor naar de website www.bioinformaticaindeklas.nl. Je voert hier de volgende opdrachten zelfstandig uit:

De formulieren om je antwoorden op in te vullen, zullen worden uitgereikt. Aan het eind van de les zullen de uitwerkingen van de opdrachten worden besproken.

Er valt nog meer te leren binnen het project ´Speur surfend in je genen´. Daarom zullen we weer op deze site terugkeren bij de module Moleculaire Biologie in kwartiel 3.