Website van de opleiding BM Saxion Hogeschool Enschede
Humane Sporen

De rode draad door de leerstof wordt gegeven door de Powerpoint-presentaties. Deze zijn helaas te groot om naar deze site te kunnen uploaden. Datzelfde geldt voor de scan van hoofdstuk 6 uit Jackson & Jackson (hier verder aangeduid met J&J H6). Hiervoor moet je dus nog steeds op de G-schijf zijn. De overige documenten vind je op deze site.

Tip: Gebruik ook de links in de Powerpoint-presentaties!

Let op: In het tentamen zullen ook opgaven te vinden zijn over de twee PGO-taken!


Voorbeeldtentamen (wordt besproken in de laatste les)

Denk eraan om een niet-programmeerbare, niet-grafische REKENMACHINE mee te nemen naar het tentamen!
 


Powerpoint-presentatie 'Humane Sporen/DNA-profielen 1':

Opfrissen van de voorkennis: Dia's 2-85

Hierover worden geen directe vragen gesteld in het tentamen, maar begrip van deze stof is wel nodig om de daadwerkelijke leerstof te kunnen begrijpen.

Bijbehorende LEESstof:
- J&J H6: Introduction, 6.1 - 6.3.4

Indien nodig (bv. als je Engels lastig vindt):
- DNA als gerechtelijk bewijsmateriaal: p. 2-8
- De Essenties van forensisch DNA-onderzoek: 5 Het DNA-profiel: p. 4-7 en 10

Moderne DNA-profielen: dia's 86-133 (overige dia's over de aanpak van het NFI NIET!)

Deze stof is deels ook al behandeld in het 1e jaar. Over de dia's en de bijbehorende leerstof mag je echter wel vragen verwachten in het tentamen.

Bijbehorende leerstof:
- J&J H6: 6.3.5
- VWO-tekst

Indien nodig (bv. als je Engels lastig vindt):
- DNA als gerechtelijk bewijsmateriaal: onderdeel DE SGM PLUS KIT (p. 10-13)
- De Essenties van forensisch DNA-onderzoek: 5 Het DNA-profiel: p. 8-9 en 11

Bijbehorend oefenmateriaal:
- Oefenopgaven uit VWO-tekst
- Antwoorden oefenopgavenPowerpoint-presentatie 'Humane Sporen/DNA-profielen 2':


Interpretatie van DNA-profielen (statistiek): Dia's 2-23

Bijbehorende leerstof:\
- J&J H6: 6.4: t/m 6.4.2


De zaak Adam: Dia's 26-32

GEEN leerstof!

Vaderschapsonderzoek: Dia 34

Bijbehorende leerstof:
- J&J H6: 6.4.3

Verwantschapsonderzoek: Dia's 35-36

Bijbehorende leerstof:
- J&J H6: 6.4.4

Eerste veroordeling door familial searching: Dia's 37-42


GEEN leerstof!

Kwaliteitscontrole en complicaties: Dia's 43-50

Bijbehorende leerstof:
- J&J H6: 6.4.5
De Essenties van forensisch DNA-onderzoek: 5 Het DNA-profiel: Onvolledige DNA-profielen, DNA-mengprofielen, Afgeleide DNA-profielen (p. 11-13)
 
Lineage markers: Toepassingen van niet-autosomaal DNA (Y-STRs en mtDNA): Dia's 51-143

Dia's die je mag overslaan bij het studeren voor het tentamen:
69 (over de loci DYS385a/b en DYS389 I/II)
82 en 83 (over de statistiek van Y-profielen) 
87-93 (Y-STR cases)

Bijbehorende leerstof:
- J&J H6: 6.4.6, 6.5.2 - 6.5.4
- DNA als gerechtelijk bewijsmateriaal: onderdeel 'OVERIGE FORENSISCHE DNA-ONDERZOEKEN'
- De Essenties van forensisch DNA-onderzoek: 5 Het DNA-profiel: Niet autosDNA-onderzoek (p. 15-17)
Powerpoint-presentatie 'Humane Sporen/DNA-profielen 3':

Afmaken mtDNA: Dia's 2-16

Bijbehorende leerstof: zie hierboven

Recente en toekomstige ontwikkelingen: Dia's 17-eind

Dia's die je mag overslaan bij het studeren voor het tentamen:
2-5 (case Paul Ware)
14-15 (mtDNA en evulutie-onderzoek)
22-27 (cold cases en Omagh bombing)
Laatste punt van dia 42 en hele dia 43 (minisequencing) - geschrapt wegens tijdgebrek
45 (case Marianne Vaatstra)

Bijbehorende leerstof:
- J&J H6: 6.6.1, 6.6.5, 6.5.1 (overslaan: de werking van minisequencing - geschrapt wegens tijdgebrek)
- 7: Interpretatie van DNA-bewijs II: p. 24-26 (over LCN)
9: DNA-onderzoek naar uiterlijk waarneembare persoonskenmerken : Lezen p. 4-5; bestuderen: p. 6-9
- Eenvoudige uitleg van het gebruik van Y-STRs om etnische afkomst te achterhalen: uitleg op website Peter R. de Vries
 


Extra materiaal voor de geïinteresseerde student:

Algemeen:

- Indrukwekkend verhaal van een slachtoffer 

- Encoded evidence: DNA in forensic analysis (overzichtsartikel uit 2004)

- Current and Future Developments in Forensic DNA Typing, scriptie E. Besselink (Universiteit van Amsterdam, 2003)

- De essenties van forensisch DNA-onderzoek (NFI, 2007):
Humane Sporen
HomeAlgemeen1e jaar2e jaar3e en 4e jaarCrime ScienceUTForumContacteer mij